DWO

Welkom op de site van de dierenwelzijnsorganisaties (DWO)

DWO behartigd de gezamenlijke belangen van onderhavige organisaties en geeft gevraagd c.q. ongevraagd advies aan de verschillende gemeenten en andere instanties wat betreft dierenwelzijn.

Rekeningnummer: NL83 INGB 0006780669