DWO

Welkom op de site van de dierenwelzijnsorganisaties (DWO)

* In liquidatie *

DWO behartigd de gezamenlijke belangen van onderhavige organisaties en geeft gevraagd c.q. ongevraagd advies aan de verschillende gemeenten en andere instanties wat betreft dierenwelzijn.

Rekeningnummer: NL83 INGB 0006780669